{ Élőerős őrzés }

A globalizált világgazdaság válságjelenségei felvetik a vagyonbiztonsággal összefüggő kérdések sokaságát, milyen társadalmi és kriminológiai hatással járnak a gazdasági változások, hogy alakulnak a vagyon elleni cselekmények elkövetési tendenciái. A szakértők egyértelmű válasza, romló tendenciákra számíthatunk a bűncselekmények alakulásában, ezért a prevencióra kiemelt hangsúlyt kell helyezni.

A tulajdonosok által biztosított vagyonvédelemben új irányzatok, trendek alakulnak és erősödnek napjainkban különösen a fejlett világban, melynek oka a megváltozott biztonsági helyzet, illetve biztonságpolitika, a globalizálódott gazdaság és a globalizálódott terrorfenyegetettség. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a terrorfenyegetettség növekedése révén kibontakozó terrorizmus elleni harc sokrétű és összefonódik a szervezett bűnözés elleni területekkel, illetve a polgári védelem aspektusait is előtérbe hozza.

A vagyonvédelem fő célja a vagyon elleni cselekmények megelőzése, a társaság tulajdonában, használatában, kezelésében lévő anyagi és szellemi javak védelme, megőrzése, az anyagi javakkal összefüggő jogok sérthetetlenségének tevékeny oltalma.

A vagyonvédelem, mint folyamat fő funkciója a társasági tulajdon és vagyon tervszerű védelmének biztosítása, a tulajdont károsító cselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése, a vagyon megőrzése, a vagyonbiztonság elősegítése, a veszteségforrások megszüntetésében való közreműködés.

Komplex szolgáltatásainkon belül az alábbi tevékenységre terjednek ki folyamataink:

Élőerős őrzés

Az élőerős őrzés teszi ki a JUSEC Kft. szolgáltatási portfóliójának legnagyobb részét. A telephely, gyár, logisztikai park, irodaház, lakópark vagy egyéb objektumőrzés, a portaszolgálat, az üzletőrzés, a banki őrzés minden esetben a JUSEC Kft. minőségi szolgáltatások nyújtása iránti elkötelezettségének maximális betartása mellett, a Megbízói igények alapján kialakított őrutasítás szerint történik. Ezt a Biztonsági Szolgálat feladatait leíró dokumentumot a vállalat szakképzett vezetői a Megbízó igénye szerint akár napi szinten is aktualizálják.

A vagyonőrök felvételét egy szigorú kiválasztási rendszer előzi meg és kizárólag a megfelelt minősítéssel teljesítető vagyonőrök kerülhetnek a Megrendelőink területére. A munkába állást megelőzően a vagyonőrök elméleti és gyakorlati képzésen egyaránt részt vesznek. Az őrök munkáját a JUSEC Kft. illetékes vezetői folyamatosan felügyelik és ellenőrzik.

A formaruhát és a szolgálat ellátásához szükséges legmodernebb felszerelést a JUSEC Kft. biztosítja a dolgozói részére, ezáltal a vállalat élőerős szolgálatot teljesítő munkatársai nem csupán elméleti felkészültségükkel, de megjelenésükkel is a biztonság zálogai.

 

Recepciós szolgálat

A nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatok növekvő térhódításának következtében egyre nagyobb az igény a nyelveket jól beszélő, jó megjelenésű, kiválóan kommunikáló, feladataikat magas színvonalon ellátni képes recepciós munkatársak alkalmazására. Az ő tevékenységük a telefonközpont kezelésétől, a vendégek fogadásán és kísérésén át a postázási, iratkezelési, iktatási feladatok szakszerű és pontos végrehajtásáig is kiterjedhet. Munkájukat leginkább a pontosság, barátságosság, kedvesség, udvariasság jellemzi. Folyamatosan és színvonalasan képesek a Megbízó arculatát képviselni és biztosítani a vendégek, ügyfelek részére a Megrendelő pozitív megítélését.

Szállítmány kísérés


A JUSEC Kft. vállalja bel- és külföldön egyaránt a Megrendelő szállítmányának kísérését, ezáltal a rongálások, támadások, rablások megelőzését, illetőleg elhárítását, a szállított áru állagának a megóvását, valamint egyéb rendkívüli események bekövetkezése esetén a szükséges szakszerű intézkedés megtételét. A szállítmány kísérés területén dolgozó vagyonőreink feladatukat magas szintű szakmai képzettséggel, nagy gyakorlattal és a legmodernebb felszerelésekkel végzik.

 

Személykísérés

A személykísérés területén dolgozó vagyonőreink feladatukat magas szintű szakmai képzettséggel, nagy gyakorlattal és a legmodernebb felszerelésekkel végzik. A személykísérési feladat előkészítése és végrehajtása több lépcsőből áll:

 

személybiztonsági elemzés: a védett személyt és közvetlen környezetét fenyegető kockázatok megismerése, kockázatok elhárítási lehetőségeinek kidolgozása;

védelmi terv készítése: szálláshelybiztonság kialakítása, a szabályok meghatározása, biztonsági közlekedés útvonaltervezése, vezetési taktika kidolgozása, járművédelem kialakítása, rejtett kísérés megszervezése;

magatartási tanácsadás: elkerülendő helyek ismertetése, feltűnés-kerülési módok kidolgozása, biztonságos szálláslehetőség ajánlások, személyvédelmi eszközök használatának ajánlása, kommunikációs csatornák kiépítése;

testőrszolgálat: erre kiképzett és a helyzetnek megfelelően felszerelt indokolt számú őr biztosítása, felkészítése, mely szükség esetén (erősen veszélyeztetett személy biztosításánál) magában foglalja a tartózkodási hely, a mozgási útvonalak bejárását, a vészhelyzetben történő fellépés gyakorlását, a folyamatos környezetfigyelést;

támadás elhárítás: a védett személyt veszélyeztető kísérletek felderítése és elhárítása, személyt érintő támadás esetén testi épség megvédése mentéssel, személy elleni támadás elhárítás testi kényszerrel.